اهداف طرح:

  • ایجاد برنامه توسعه لاین جدید درآمدی
  • برنامه‌ریزی برای طرح بازاریابی و فروش
  • طراحی آمیخته بازاریابی
  • تشکیل تیم توسعه فروش