پـیـمـان مـدیـریـت

مبنای فکری استوار بر خدمت‌رسانی آموزه‌های صبح امید به شرکت‌ها و سازمان‌ها، مشاوره‌ی مدیریت به معنای صرف ارائه مشاوره و وارد نشدن به حوزه اجرا نیست، بلکه این شرکت خود را پیمان‌کار مدیریت می‌داند. در حقیقت، رسالت و خدمت اصلی این شرکت که توسعه‌ی کسب و کار است، در قالب امضای قرارداد و ورود به لایه‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرا تعریف شده است و صرفا” به سازمان‌هایی وارد می‌شود که می‌تواند ایجاد ارزش کند و شرایط و نتایج را دگرگون سازد.
بدیهی‌ست بسته به شرایط و نیاز سازمان‌ها، موضوعات و حوزه‌های مختلف فعالیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. با این همه، مهم‌ترین این حوزه‌ها، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، تعالی کسب و کار، بازاریابی و توسعه‌ی بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت سرمایه‌های انسانی، مدیریت محصول، رهبری در سازمان، مدیریت منابع و مشارکت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی است.

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار