مـنـابـع و مـشـارکـت‌ها

مدیریت فرآیندها به آن ترتیب که نهایت استفاده از منابع سازمان صورت گیرد، یکی از موضوعات مورد توجه مباحث مدیریت است و تنها به حوزه‌ی مباحث مالی و بازارهای سرمایه خلاصه نمی‌شود، بلکه حتا مواردی همچون سرمایه‌های سازمانی، مشارکت با نمایندگان، کانال‌های توزیع و مدیریت زنجیره‌ی تامین (SCM) و … در این بخش جای می‌گیرد و باید سازمان در این باره، استراتژی و برنامه‌ی مشخص داشته باشد. آموزه‌های صبح امید در اقدامات توسعه‌ی کسب و کار سازمان‌ها، این حوزه را در نظر می‌گیرد و برای منابع مختلف سازمان برنامه‌ریزی می‌کند و اقدامات اجرایی انجام می‌دهد.

منابع و مشارکت ها

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار