مـدیـریـت‌ فـرایـنـد‌ها و سـیـسـتـم‌ها

تعالی در عملیات و افزایش کارآمدی سازمان، نیازمند تعریف فرآیندهای بهینه است و به همین خاطر است که طی چند دهه‌ی گذشته، مباحث مدیریت و تضمین کیفیت و استانداردهای مشهور جهان در این حوزه مورد اقبال سازمان‌ها قرار گرفته است. با این همه، برخی از راهکارهای استانداردی که برای این موضوع، به سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود، آن‌چنان نفس‌گیر و گاه غیر متناسب با نیاز فعلی سازمان و غیر ضروری‌ست که مدیران مبتلا به مشکلات و در جست و جوی چاره یا راهکارهای کوتاه‌مدت و سریع بازده را گریزان یا کلافه می‌کند. آموزه‌های صبح امید برای ایجاد تحول در نتایج عملکرد سازمان‌ها و افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع، ناگزیر از ورود به مدیریت و بازنگری فرایندهای سازمان است و برای کسب اطمینان از کارآمدی فرآیندها، ابزارهای مختلفی از داشبورهای OLA (Operation Level Agreement) و SLA (Service Level Agreement) طراحی کرده است. در همین حال، حسب تجربه‌ی خود در سازمان‌های مختلف، می‌تواند فرآیندها را مبتنی بر بهترین تجربه‌شده‌ها (Best Practices) طراحی یا مهندسی مجدد کند.

مدیریت فرایندها و سیستم ها

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار