مامـوریت و چشم انـداز

شرکت آموزه‌های صبح امید، با مشارکت در اقدامات مختلف در مدیریت سازمان‌ها، رسالت خود را توسعه‌ و ایجاد تحول در نتایج کسب و کار شرکای تجاری خود می‌داند.
این شرکت، بر آن امید است که با رعایت ارزش‌های سازمانی خود و به کارگیری نهایت تلاش و پیوستگی در کار، مفهوم جدیدی از خدمات پیمان مدیریت و احیای سازمان‌ها در کشور ارایه کند و خود یکی از مهم‌ترین ایفاگران نقش یادشده باشد.

چشم انداز

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار