سـاختـار سـازمـانـی

ساختار سازمانی آموزه‌های صبح امید با توجه به شکل فرآیند‌ها و پروژه‌ها به صورت ماتریسی تعریف شده است. برای هر سازمان یا پروژه سازمانی، یک راهبر اختصاصی تعریف شده است که مسئول مدیریت و پیشبرد پروژه در سازمان است. تیم مشاوره و تحلیل کسب‌وکار هر پروژه، زیر نظر راهبر، مسئولیت پیشبرد تحلیل و ارتباط با هر سازمان را به عهده دارند.
از سوی دیگر، تیم‌های تخصصی مثل تیم تحلیل داده و هوش تجاری، نرم‌افزارها و سیستم‌ها، مالی و حسابداری، حقوقی و حاکمیت شرکتی بسته به نیاز پروژه‌ها، به هر یک از تیم‌های پروژه خدمت می‌رسانند.

ساختار سازمانی

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار