رهـبـری در سـازمـان

همه‌ی امور سازمان، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با موضوع رهبری دارد و باید ریشه‌ی عمده‌ی نکات مثبت و منفی نتایج عملکرد را در این حیطه جست و جو کرد. به همین خاطر است که آموزش مدیران در مراکز و نهادهای آموزشی مورد توجه ویژه قرار دارد و دروس مرتبط با مدیریت کسب و کار (همچون MBA و DBA) طی سال‌های گذشته این چنین مورد اقبال قرار گرفته است.
ضمن آن که بی‌تردید چنانچه آموزش‌ مدیران سازمان‌ها به شایستگی انجام شود، می‌تواند پُر حاصل و مفید باشد، اما کافی نخواهد بود. در حقیقت، برای چیرگی بر چالش‌های سازمان و حفظ مسیر رشد و بالندگی، نباید تنها به کسب دانش پرداخت، بلکه به دست آوردن مهارت و در نهایت تغییر نگرش و برخورد (Attitude) لازمه‌ی این کار است. با این مقدمه، یکی از مقاصد ورود آموزه‌های صبح امید در موضوعات برنامه‌ریزی و اجرا و پذیرش پیمان مدیریت، کمک به انتقال تجربه‌ها به مدیران ارشد و بهینه‌کاوی (Benchmarking) در سازمان مشتری‌ست که در نهایت باید منجر به تغییر نگرش مدیران و کارکنان گردد.

رهبری در سازمان

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار