تـعـالـی سـازمـانـی

موضوع تعالی کسب و کار، برای سازمان‌هایی که از بقای خود اطمینان کسب کرده‌اند و اینک به دنبال جنبه‌های دیگری از فعالیت همچون افزایش بهره‌وری و نیز توجه به دیگر جنبه‌های نتایج کسب و کار سازمان خود هستند، جذابیت دارد.
در حقیقت، یکی از موضوعات مورد توجه سازمان‌ها در مراحل رشد، این واقعیت است که دیگر نباید تنها به نتایج کلیدی عملکرد و به عبارتی مسایل مادی کوتاه‌مدت توجه کرد، بلکه می‌باید نتایج دیگر در حوزه‌ی مشتری، جامعه و نیروی انسانی را نیز در نظر داشت. به سخن دیگر، اگر سازمان سود ایجاد کند اما نیروی انسانی یا مشتری ناراضی داشته باشد یا به طور مثال آسیبی به جامعه یا محیط زیست برساند، این ایجاد درآمد و سود، پایدار نیست و باید سازمان به شکل متعالی، فعالیت خود را پیش برد.

تعالی سازمانی

چه آن که تجربه‌ی جهانی می‌گوید نگاه متعالی به کسب و کار و توجه به همه‌ی جنبه‌ها، تضمین کننده‌ی بلندمدت حیات سازمان و پایداری و سودآوری مالی‌ست.
برای تعالی سازمانی، مدل‌های کارآمدی در جهان همچون EFQM وجود دارد که خوش‌بختانه در ایران نیز به خوبی تجربه و پیاده‌سازی شده است. آموزه‌های صبح امید، با اجرای برنامه‌های مختلف تعالی سازمانی، می‌تواند به توسعه‌ی فعالیت‌‎ سازمان‌ها و به بار نشستن نتایج مطلوب مالی، انسانی و جامعه کمک کند.

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، پیمان مدیریت و مشاوره کسب‌وکار